-->

Daftar Golongan Orang yang Wajib Membayar Zakat Fitrah dan Golongan Penerima Zakat Fitrah

Zakat Fitrah. Zakat Fitrah merupakan salah satu kewajiban ummat muslim di Bulan Ramadan. Pada kesempatan ini saya akan share informasi mengenai Daftar Golongan Orang yang Wajib Membayar Zakat Fitrah dan Golongan Penerima Zakat Fitrah. Semoga menambah wawasan kita bersama sehingga tidak lalai akan kewajiban kita.


Tujuan Zakat Fitrah


Tujuan Zakat Fitrah. Zakat fitrah dilakukan dengan tujuan untuk membersihkan orang yang shaum dari perbuatan sia-sia dan dari perkataan keji dan untuk memberi makan orang miskin. Hal ini sebagaimana Hadis Rasulullah :

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. ia berkata: Rasulullah saw telah memfardhukan zakat fithrah untuk membersihkan orang yang shaum dari perbuatan sia-sia dan dari perkataan keji dan untuk memberi makan orang miskin. Barang siapa yang mengeluarkannya sebelum salat, maka ia berarti zakat yang di terima dan barang siapa yang mengeluarkannya sesudah salat 'ied, maka itu berarti shadaqah seperti shadaqah biasa (bukan zakat fithrah). (H.R: Abu Daud, Ibnu Majah dan Daaruquthni)


Golongan Orang yang Wajib Membayar Zakat Fitrah


Orang yang Wajib Membayar Zakat Fitrah. Berikut ini adalah golongan orang yang wajib membayar zakat fitrah :

Setiap muslim diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya, keluarganya dan orang lain yang menjadi tanggungannya baik orang dewasa, anak kecil, laki-laki maupun wanita.


Berikut adalah daftar syarat yang menyebabkan individu wajib membayar zakat fitrah:

 • Individu yang mempunyai kelebihan makanan atau hartanya dari keperluan tanggungannya pada malam dan pagi hari raya. 
 • Anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadan dan hidup selepas terbenam matahari. 
 • Memeluk Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan dan tetap dalam Islamnya. 
 • Seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadan.

Hadis tentang gologan yang wajib bayar zakat fitrah : 

Diriwayatkan dari Ibnu Umar t.ia berkata: Rasulullah telah mewajibkan zakat fithrah dari bulan Ramadan satu sha' dari kurma, atau satu sha' dari sya'iir. atas seorang hamba, seorang merdeka, laki-laki, wanita, anak kecil dan orang dewasa dari kaum muslilmin. (H.R: Al-Bukhary dan Muslim)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. ia berkata: Rasulullah sw. memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fithrah unutk anak kecil, orang dewasa, orang merdeka dan hamba sahaya dari orang yang kamu sediakan makanan mereka (tanggunganmu). (H.R: Daaruquthni, hadits hasan)


Daftar Golongan Orang yang Menerima Zakat Fitrah


Golongan Penerima Zakat Fitrah. berikut ini adalah golongan orang yang menerima zakat fitrah :

Daftar Golongan Penerima Zakat secara umum :

 1. fakir, 
 2. miskin, 
 3. amil, 
 4. muallaf, 
 5. hamba sahaya, 
 6. gharimin, 
 7. fisabilillah, 
 8. ibnu sabil

Menurut beberapa ulama khusus untuk zakat fitrah mesti didahulukan kepada dua golongan pertama yakni fakir dan miskin. Pendapat ini disandarkan dengan alasan bahwa jumlah/nilai zakat yang sangat kecil sementara salah satu tujuannya dikeluarkannya zakat fitrah adalah agar para fakir dan miskin dapat ikut merayakan hari raya dan saling berbagi sesama umat islam.


Sudahkah anda membayar zakat fitrah anda? klo belum sgeralah dibayar sebelum shalat idul fitri ya


Info Pengumuman Penerimaan Pendaftaran Lowongan Kerja CPNS Online
Informasi Bermanfaat Lainnya

Berikut ini adalah kumpulan Informasi Bermanfaat yang trend Lainnya :

Sudah liat info loker hari ini?
silahkan cek di :

Info CPNS Hari ini :

Jadwal CPNS 2021